Chi tiết bài viết

Lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh

15:52, Thứ Sáu, 8-12-2023

(Quang Binh Portal) - Thực hiện Luật Tiếp công dân và Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo thành phần, thời gian, địa điểm tổ chức phiên tiếp công dân định kỳ phiên tháng 12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

Thành phần tham dự tiếp công dân:

- Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đại diện Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp;

- Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Đồng Hới;

- Cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Ban Tiếp công dân tỉnh và Phòng Nội chính - Văn phòng UBND tỉnh.

Thời gian: Một ngày, bắt đầu lúc 8h00′, ngày 15 tháng 12 năm 2023 (thứ sáu).

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, số 06 - Phan Chu Trinh, TP. Đồng Hới.

Nguồn: Thông báo số 5456/TB-VPUBND ngày 08/12/2023

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập