Chi tiết bài viết

Có 53 địa phương, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt loại “Xuất sắc” trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023

16:8, Thứ Sáu, 8-12-2023

(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Quyết định số 187/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về việc phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2023 đối với các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Cùng với đó, toàn tỉnh có 99 địa phương, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt loại “Khá”; 01 địa phương đạt “Trung bình”; 02 cơ quan, cơ sở giáo dục đạt loại “Yếu”.

Một số cơ quan, đơn vị, địa phương xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023, đó là: Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Du lịch; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới; Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh; Công ty Cổ phần Dược phẩm tỉnh; Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp; thành phố Đồng Hới; huyện Bố Trạch; huyện Lệ Thủy; huyện Quảng Ninh; huyện Quảng Trạch; huyện Tuyên Hóa…

Năm 2023, trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, cấp ủy, chính quyền các cấp đã đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cho phù hợp theo xu thế mới; tập trung chỉ đạo xây dựng, củng cố và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến hiện có hiệu quả; lồng ghép công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, chương trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại ở từng đơn vị, địa phương; đẩy mạnh đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm liên quan đến an ninh mạng, ma túy... 

Đặc biệt, các cấp, ngành và địa phương đã cùng chung sức, quyết tâm, đề cao tinh thần, trách nhiệm, tích cực phối hợp giữ vững tình hình an ninh trật tự và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023. 

PV Minh Huyền

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập