Chi tiết bài viết

Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng

15:43, Thứ Sáu, 8-12-2023

(Quang Binh Portal) - Để kịp thời chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đất lâm nghiệp và có giải pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn, xử lý dứt điểm tình trạng phá rừng trái pháp luật, không để tiếp tục tái diễn, ngày 08/12/2023, Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (Ban Chỉ đạo) đã có Công văn yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật sâu rộng, tập trung tại địa bàn trọng điểm về tình trạng phá rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật; xác định rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước về lâm nghiệp của chính quyền địa phương cấp xã theo quy định; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý dứt điểm tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật; tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt giải pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu các địa phương chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương đẩy nhanh công tác xác minh, kiểm tra hiện trường vụ phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật; điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra các vụ việc, đối tượng vi phạm, tập trung xử lý nghiêm minh và dứt điểm nhằm răn đe giáo dục, phòng ngừa, không để vụ việc tồn đọng kéo dài; tăng cường giám sát, kiểm tra công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng của đơn vị chủ rừng, xử lý trách nhiệm của chủ rừng, tổ chức, cá nhân có liên quan theo thẩm quyền khi để xảy ra tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật trên địa bàn quản lý nhưng không có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời; kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, đặc biệt là dự án có liên đến diện tích rừng tự nhiên.

Cùng với đó, Chi cục Kiểm lâm phối hợp với cơ quan truyền thông, chính quyền địa phương cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và Nhân dân về giá trị kinh tế, xã hội, môi trường, đa dạng sinh học, bảo vệ quốc phòng, an ninh của rừng, giáo dục pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng; kiểm soát chặt chẽ dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng; kiểm tra đánh giá kỹ số lượng lâm sản, giám sát việc tận dụng lâm sản đúng phạm vi, ranh giới, diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng rừng; không để xảy ra việc khai thác lâm sản ngoài phạm vi cho phép; kiên quyết đình chỉ, xử lý hoặc tham mưu xử lý nghiêm dự án vi phạm quy định của pháp luật về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác và thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế; tham mưu cấp ủy, chính quyền xử lý tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm để rừng bị phá, khai thác trái pháp luật mà không có biện pháp xử lý hoặc đề xuất xử lý kịp thời; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ viễn thám trong công tác giám sát diễn biến tài nguyên rừng, phát hiện sớm vụ phá rừng, cháy rừng, khai thác rừng trái pháp luật.

Các Ban Quản lý rừng, công ty nông, lâm nghiệp thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp; tăng cường quản lý, bảo vệ và sử dụng rừng, đất lâm nghiệp được giao quản lý…

PV Hồng Mến
 

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập