Chi tiết bài viết

Chấn chỉnh tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản ở các huyện, thị xã, thành phố

15:46, Thứ Sáu, 8-12-2023

(Quang Binh Portal) - Để khắc phục và tiến tới xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCB) ở cấp huyện, xã, Sở Kế hoạch và Đầu tư vừa có Công văn đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chấn chỉnh công tác lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm ở địa phương theo đúng quy định của Luật Đầu tư công.

Cụ thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hàng năm theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức đã quy định như bố trí vốn theo thứ tự ưu tiên: Xử lý nợ đọng XDCB; cho dự án chuyển tiếp theo đúng thời gian quy định và cho các dự án khởi công mới có đầy đủ thủ tục đầu tư… Trong quá trình triển khai thực hiện, các địa phương căn cứ tình hình thực hiện dự án, thực hiện điều chỉnh vốn giữa những nhiệm vụ, dự án đã được giao kế hoạch hàng năm để bảo đảm hoàn thành dự án theo đúng thời hạn quy định. 

Trường hợp dự kiến dự toán thu ngân sách hàng năm không đảm bảo để cân đối bố trí cho các dự án đầu tư, các huyện, thị xã, thành phố chủ động báo cáo HĐND cùng cấp điều chỉnh giảm kế hoạch vốn hàng năm, đảm bảo tính khả thi của kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hàng năm; đồng thời khắc phục tình trạng tỷ lệ giải ngân thấp do địa phương giao cao nhưng thực tế nguồn thu không đạt, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch đầu tư công hàng năm của cấp huyện và toàn tỉnh. 

Đặc biệt, UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt, chấn chỉnh các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện, đồng thời chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh nếu không thực hiện xử lý nợ đọng XDCB, tiếp tục để tình trạng nợ đọng XDCB nguồn vốn ngân sách huyện, xã xảy ra trên địa bàn.

PV Mai Anh
 

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập