Chi tiết bài viết

Tập trung triển khai kịp thời, đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

15:51, Thứ Sáu, 8-12-2023

(Quang Binh Portal) - Để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2546/UBND-KSTT yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai kịp thời, đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, theo Mục III của Báo cáo số 9527/BC-VPCP ngày 05/12/2023 của Văn phòng Chính phủ, các sở, ngành, đơn vị và địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm, bảo đảm chất lượng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc kiểm soát quy định về TTHC; công bố, công khai đầy đủ, chính xác thông tin về TTHC trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC; triển khai thực hiện có hiệu quả việc đổi mới cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; tập trung nguồn lực đẩy nhanh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, giấy tờ liên quan đến quản lý dân cư theo yêu cầu của Chính phủ; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết TTHC…

Đặc biệt, các sở, ngành và địa phương tập trung thực hiện những nhiệm vụ cải cách TTHC trọng tâm đến hết năm 2023 theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Công văn số 1949/UBND-KSTT ngày 27/9/2023 và Công văn số 2275/UBND-KSTT ngày 08/11/2023. 

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, chủ động liên hệ với Bộ phận chức năng của Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ để thực hiện đề xuất hỗ trợ giải pháp kỹ thuật cho Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh Quảng Bình ...

PV Mai Anh
 

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập