Chi tiết bài viết

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy chế biến gỗ rừng trồng (gỗ xẻ)

16:12, Thứ Sáu, 8-12-2023

(Quang Binh Portal) - Ngày 08/12/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3511/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy chế biến gỗ rừng trồng (gỗ xẻ).

Xem chi tiết Quyết định số 3511/QĐ-UBND ngày 08/12/2023

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập