Chi tiết bài viết

Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2024 của Đảng bộ tỉnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

21:16, Thứ Năm, 22-2-2024

(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 22/02/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2024 của Đảng bộ tỉnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tâm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì sự phát triển của quê hương, đất nước" do Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương trực tiếp truyền đạt.

Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối trên 1.700 điểm với sự tham gia của 68.825 đảng viên trong toàn tỉnh.

Tham dự hội nghị có đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; báo cáo viên Tỉnh ủy; các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh…

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh “Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì sự phát triển của quê hương, đất nước” là nội dung đặc biệt quan trọng trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là Di sản tư tưởng Người để lại có ý nghĩa lịch sử và thời đại sâu sắc, đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn.

Đồng chí cũng đánh giá, nhìn nhận một cách tổng thể việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng nói chung và việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói riêng trên tất cả các mặt công tác Đảng bộ chưa thực sự làm tốt, hiệu quả mang lại chưa nhiều; vẫn còn tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên sợ trách nhiệm, né tránh, thiếu chủ động, ngại đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực thi công vụ; tình trạng “đá quả bóng trách nhiệm” của cấp dưới lên cấp trên; lạm dụng việc lấy ý kiến phối hợp để né tránh trách nhiệm của ngành, địa phương mình; cán bộ, kể cả người đứng đầu còn đùn đẩy, không dám làm, không dám chịu trách nhiệm… đã và đang tạo ra những rào cản lớn, tác động tiêu cực đến việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra…

Để hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2024 của Đảng bộ tỉnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tâm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì sự phát triển của quê hương, đất nước" đạt kết quả tốt, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, Mặt trận và tổ chức chính trị - xã hội, các cấp, ngành phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện của các tổ chức Đảng và của mỗi đảng viên; ngay sau hội nghị, khẩn trương triển khai, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chuyên đề năm 2024 của Đảng bộ tỉnh về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực tiễn nhiệm vụ của các địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm đưa việc học tập, làm theo Bác ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả…

Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú truyền đạt nội dung Chuyên đề năm 2024 của Đảng bộ tỉnh Quảng Bình

Truyền đạt, quán triệt chuyên đề tại hội nghị, Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú đánh giá cao sự lựa chọn nội dung chuyên đề năm 2024 của Đảng bộ tỉnh Quảng Bình. Đồng chí cũng nhấn mạnh, chuyên đề là sự tiếp nối quá trình chuyển biến nhận thức, bắt tay vào hành động, thể hiện sự quán triệt sâu sắc về tư tưởng chỉ đạo của Đại hội XIII của Đảng về công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác tổ chức cán bộ nói riêng; là sự cụ thể hóa, đúng trọng tâm, trọng điểm nhằm thực hiện khâu đột phá của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII với các mục tiêu cụ thể đã xác định, đúng trọng tâm, trọng điểm và yêu cầu nhiệm vụ. Trong buổi truyền đạt, Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú đã làm rõ các nội dung cơ bản và cốt lõi về mặt lý luận và thực tiễn của chuyên đề, đó là tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về một tấm gương sáng mẫu mực, tận tâm, quyết đoán và đột phá; chia sẻ về trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm nên gương…

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cũng tại hội nghị, đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

PV Hồng Lựu
 

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập