Chi tiết bài viết

Công nhận 16 Đơn vị học tập cấp tỉnh năm 2023

11:12, Thứ Tư, 28-2-2024

(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Quyết định số 434/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành ngày 27/02/2024.

Các đơn vị được công nhận trong đợt này, gồm có: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Ngoại vụ; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Du lịch; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Xây dựng; Sở Tư pháp; Sở Nội vụ; Sở Giáo dục và Đào tạo; Liên đoàn Lao động tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh; Trường Cao đẳng Y tế; Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công Nông nghiệp.

Việc công nhận Đơn vị học tập cấp tỉnh nhằm khuyến khích huy động các nguồn lực hỗ trợ cho việc học tập, tạo động lực học tập; đảm bảo cơ hội học tập công bằng, điều kiện thuận lợi cho thành viên đơn vị tự học, học thường xuyên để trở thành “Công dân học tập”, góp phần xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã, huyện, tỉnh cũng như đẩy mạnh học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

PV Minh Huyền

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập