Chi tiết bài viết

Tập trung thực hiện Dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu

16:32, Thứ Tư, 28-2-2024

(Quang Binh Portal) - Dự án Đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Quỳnh Lưu là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước. Thời gian qua, các cấp, ngành của tỉnh Quảng Bình đã phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án trên địa bàn tỉnh. Đến nay, đã hoàn thành bàn giao 10/10 vị trí móng trụ; tiến hành kiểm kê, kiểm đếm phần hành lang tuyến và thực hiện công tác bồi thường, tái định cư...

Để đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công Thương, ngày 28/02/2024, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 349/UBND-KT về việc tập trung thực hiện Dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu. 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp chặt chẽ với Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia khẩn trương thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng hành lang tuyến, phấn đấu bàn giao cho đơn vị thi công trước ngày 15/3/2024; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện khu tái định cư; chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ vai trò, tầm quan trọng của Dự án đối với an ninh năng lượng Quốc gia, tạo sự đồng thuận, sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. 

Bên cạnh đó, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung hỗ trợ UBND huyện Quảng Trạch, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia trong thực hiện các nhiệm vụ có liên quan, đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh cũng đề nghị Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia chỉ đạo các nhà thầu, đơn vị thi công chủ động phối hợp chặt chẽ với địa phương trong thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và xử lý vấn đề khác phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án; chỉ đạo nhà thầu sẵn sàng nhân lực, vật lực, triển khai thi công ngay khi mặt bằng được bàn giao.

PV Mai Anh
 

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập