Chi tiết bài viết

Tặng Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 01 tập thể; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 01 tập thể và 02 cá nhân thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023

16:34, Thứ Tư, 28-2-2024

(Quang Binh Portal) - Ngày 27/02/2024, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 433/QĐ-UBND về việc tặng Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 01 tập thể; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 01 tập thể và 02 cá nhân thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023.

>>> Xem nội dung Quyết định tại đây

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập