Chi tiết bài viết

Từ ngày 01/01/2025: Không sản xuất nông nghiệp vẫn được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa

16:34, Thứ Tư, 28-2-2024

(Quang Binh Portal) - Theo Luật Đất đai số 31/2024/QH15, từ ngày 01/01/2025, người không sản xuất nông nghiệp vẫn được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa.

Cụ thể, tại Điều 45 Luật Đất đai 2024, trường hợp người không trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa quá hạn mức (trên 03 ha đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long; trên 02 ha đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác) thì phải thành lập tổ chức kinh tế; có phương án sử dụng đất trồng lúa được UBND cấp huyện phê duyệt.

Ngoài ra, tổ chức kinh tế được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp phải có phương án sử dụng đất nông nghiệp được UBND cấp huyện chấp thuận. Phương án sử dụng đất nông nghiệp phải có địa điểm, diện tích, mục đích sử dụng đất; kế hoạch sản xuất, kinh doanh nông nghiệp; vốn đầu tư; thời hạn sử dụng đất; tiến độ sử dụng đất.

Trước đây, khoản 3 Điều 191 Luật Đất đai 2013 không cho phép hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

PV Hồng Lựu
 

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập