Chi tiết bài viết

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Mở đường Hồ Chí Minh, ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn

16:43, Thứ Ba, 16-4-2024

(Quang Binh Portal) - Ngày 16/4/2024, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 944/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình nhân kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn.

>>> Xem nội dung Quyết định tại đây

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập