Chi tiết bài viết

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 03 tập thể và 03 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2023

16:43, Thứ Ba, 16-4-2024

(Quang Binh Portal) - Ngày 16/4/2024, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 943/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 03 tập thể và 03 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2023.

>>> Xem nội dung Quyết định tại đây

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập