Chi tiết bài viết

Giao chỉ tiêu phát triển lớp, học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú các huyện trên địa bàn tỉnh năm học 2024 - 2025

11:30, Thứ Tư, 17-4-2024

(Quang Binh Portal) - Ngày 16/4/2024, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 938/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển lớp, học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) các huyện trên địa bàn tỉnh năm học 2024 - 2025.

Cụ thể, UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển lớp, học sinh cho Trường PTDTNT huyện Minh Hóa 08 lớp, 234 học sinh; PTDTNT huyện Bố Trạch 10 lớp, 274 học sinh; PTDTNT huyện Quảng Ninh 07 lớp, 172 học sinh; PTDTNT huyện Lệ Thủy 05 lớp, 150 học sinh.

UBND tỉnh giao các huyện Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy quyết định phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh, tỷ lệ tuyển sinh ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn và các địa bàn khác.

ĐHà
 

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập