Chi tiết bài viết

Thực hiện xây dựng phương án quản lý rừng bền vững và tăng cường quản lý hoạt động du lịch sinh thái

11:28, Thứ Tư, 17-4-2024

(Quang Binh Portal) - Ngày 16/4/2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn gửi các đơn vị liên quan về việc thực hiện xây dựng phương án quản lý rừng bền vững và tăng cường quản lý hoạt động du lịch sinh thái.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các BQL rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, công ty lâm nghiệp khẩn trương hoàn thành việc rà soát diện tích, ranh giới lâm phận, hoàn chỉnh thủ tục pháp lý về đất đai của đơn vị; báo cáo cơ quan chủ quản xin kinh phí từ ngân sách Nhà nước để xây dựng phương án quản lý rừng bền vững đảm bảo tiến độ.

Bên cạnh đó, các đơn vị chủ rừng có kinh doanh du lịch sinh thái trong lâm phần tổ chức rà soát hợp đồng liên kết; cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái của đơn vị phù hợp với quy định của pháp luật về lâm nghiệp, đảm bảo toàn bộ diện tích hợp đồng liên kết cho thuê môi trường rừng phải xác định rõ quy mô diện tích, hiện trạng (có rừng, chưa có rừng...); sản phẩm du lịch, địa điểm, tuyến tổ chức du lịch sinh thái về vị trí tọa độ, ranh giới cho thuê môi trường rừng trên bản đồ và thực địa; rà soát hồ sơ, trình tự thủ tục phê duyệt dự án du lịch sinh thái, trình tự thủ tục xây dựng công trình, cơ sở hạ tầng (nếu có) phù hợp với Luật Lâm nghiệp và văn bản hướng dẫn Luật; tăng cường quản lý chặt chẽ công tác cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí khu rừng đặc dụng đảm bảo toàn vẹn tổng thể cảnh quan thiên nhiên, tính đa dạng sinh học. Trường hợp, hợp đồng liên kết, cho thuê môi trường rừng đã ký chưa đảm bảo theo quy định, các đơn vị rà soát, bổ sung vào hợp đồng (ký kết hợp đồng mới, hoặc bổ sung phụ lục hợp đồng theo quy định).

Ngoài ra, các đơn vị cần chủ động rà soát, thống kê diện tích rừng có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái trong lâm phận quản lý làm cơ sở kêu gọi, thu hút nhà đầu tư trong lĩnh vực du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

PV Hồng Mến
 

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập