Chi tiết bài viết

Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, vận hành hệ thống cung cấp điện cho các bản thuộc những xã điện lưới Quốc gia không đến được

11:31, Thứ Tư, 17-4-2024

(Quang Binh Portal) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh vừa có Công văn số 1691/VPUBND-KT về tình hình thực hiện Dự án Cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời tỉnh Quảng Bình cho các bản thuộc những xã điện lưới Quốc gia không đến được.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh về việc sát nhập Ban Quản lý Dự án QBSC với một Ban Quản lý Dự án khác; Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Ban Quản lý dự án QBSC, các đơn vị liên quan tham mưu, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh về bố trí kinh phí sử dụng thiết bị dự phòng để sửa chữa, thay thế hệ thống điện; kinh phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa hàng năm.

Đối với công tác quản lý, vận hành hệ thống cung cấp điện của Dự án, UBND tỉnh giao Sở Công Thương, UBND các huyện có Dự án, đơn vị liên quan chỉ đạo Tổ quản lý vận hành các xã, điểm dịch vụ công thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, vận hành hệ thống cung cấp điện theo Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh.

Cùng với đó, UBND tỉnh cũng giao các sở, ngành, địa phương liên quan chỉ đạo UBND các xã, các Tổ quản lý, vận hành tăng cường công tác kiểm tra hệ thống điện năng lượng mặt trời, kiểm tra việc sử dụng hệ thống điện không đúng mục đích, sử dụng vượt công suất… để kịp thời ngăn chặn, xử lý nguy cơ xảy ra chập, cháy hệ thống điện; kiểm tra, rà soát, trang bị đầy đủ các phương tiện chữa cháy; tổ chức cho cán bộ Tổ quản lý, vận hành tham gia tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn; tiếp tục tuyên truyền, vận động các đơn vị, người dân hưởng lợi từ Dự án chủ động kiểm tra hệ thống đường dây dẫn điện trong nhà của các đơn vị, hộ gia đình để kịp thời phát hiện, xử lý hoặc báo cáo Tổ quản lý, vận hành xử lý nhằm đảm bảo an toàn.

PV Minh Huyền

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập