Chi tiết bài viết

Tổ chức Động vật Châu Á tài trợ khoảng 1.242 triệu đồng để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, bảo tồn và tái thả động vật tại Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật

17:15, Thứ Tư, 17-4-2024

(Quang Binh Portal) - Ngày 16/4/2024, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 936/QĐ-UBND phê duyệt khoản viện trợ Dự án “Hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, bảo tồn và tái thả động vật tại Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng” do Tổ chức Động vật Châu Á (Animals Asia Foundation - AAF) tài trợ.

Theo đó, Tổ chức Động vật Châu Á đã viện trợ không hoàn lại 54.000 USD, tương đương khoảng 1.242 triệu đồng để triển khai thực hiện Dự án “Hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, bảo tồn và tái thả động vật tại Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng”.

Mục tiêu của Dự án là xây dựng, phát triển Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thành cơ sở bảo tồn đa loài trong khu vực miền Trung đạt các tiêu chuẩn phúc lợi, chăm sóc nuôi dưỡng tái thả động vật hoang dã, đóng vai trò thiết yếu trong công tác xử lý hoạt động săn bắt, buôn bán động vật hoang dã và khôi phục lại hệ sinh thái.

Thời gian thực hiện Dự án là 03 năm, từ năm 2024 - 2026.

PV Mai Anh
 

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập