Chi tiết bài viết

Danh sách cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang

22:30, Thứ Sáu, 5-9-2014

(Tính đến cuối năm 1999)

          1. Lâm Úy
 
          2. Cao Thế Chiến
 
          3. Trương Văn Ly
 
          4. Trịnh Xuân Bảng
 
          5. Trần Phước Yên
 
          6. Thái Văn A
 
          7. Nguyễn Văn Mật
 
          8. Nguyễn Hữu Ngoãn
 
          9. Trần Thị Lý
 
          10. Phạm Bá Hạt
 
          11. Cao Lương Bằng
 
          12. Hồ Phòm
 
          13. Phạm Văn Lái
 
          14. Nguyễn Văn Tấn
 
          15. Trần Văn Phương
 
          16. Phùng Hồng Lâm
 
          17. Nguyễn Văn Lanh
 
          18. LS Hà Văn Cách
 
          19. LS Quách Xuân Kỳ
 
          20,. Nguyễn Văn Huệ
 
          21. Trương Pháp
 
          22. Hồ Bá Thọ
 
          23. Hoàng Hữu Nờ
 
          24. Nguyễn Tri Phương
 
          25. Nguyễn Văn Tương
 
          26. LS Huỳnh Kim Trung
 
          27. LS Nguyễn Bá Chưng
 
          28. Nguyễn Xuân Giang (Việt Hà)
 
          29. Nguyễn Viết Cù
 
          30. Lê Văn Hiến

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập