Chi tiết bài viết

Đẩy mạnh công tác phát triển quỹ đất, tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh

16:38, Thứ Năm, 18-5-2023

(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 18/5/2023, Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển đất đã tổ chức họp để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các tháng đầu năm và thông qua kế hoạch ứng vốn Quỹ Phát triển đất năm 2023. Đồng chí Phan Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Nhận định năm 2023 là năm đặc biệt khó khăn từ kinh tế vĩ mô, sự trầm lắng của thị trường bất động sản sẽ tác động lớn đến công tác đấu giá thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay, toàn tỉnh có nhiều dự án đang thi công dở dang cần lượng vốn khá lớn. Vì vậy, năm 2023, Quỹ Phát triển đất xác định tập trung cân đối vốn cho danh mục các dự án phát triển quỹ đất đang thi công dở dang để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng đưa vào đấu giá thu tiền sử dụng đất ngay trong năm 2023, trong đó ưu tiên bố trí, giải ngân vốn đối với các dự án đang thi công có khối lượng tại hiện trường; các dự án đã cơ bản hoàn thiện hạ tầng theo từng khu vực đủ điều kiện đưa vào đấu giá theo dạng cuốn chiếu; bố trí, giải ngân đối với chủ đầu tư đang có dư nợ tạm ứng Quỹ Phát triển đất thấp nhất…

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển đất trong các tháng đầu năm 2023, đặc biệt là các khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, đồng thời thông qua phương án bố trí, giải ngân vốn năm 2023.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Quỹ Phát triển đất trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là việc chủ động, tích cực thu hồi nợ để cấp cho các dự án triển khai nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí cơ bản thống nhất với phương án bố trí, giải ngân vốn năm 2023 cho các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, đồng thời chỉ đạo Quỹ Phát triển đất tiếp thu ý kiến của các sở, ngành để đôn đốc đẩy mạnh công tác phát triển quỹ đất, tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh.

PV Mai Anh

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập