Chi tiết bài viết

Có 60% hộ nông dân trở lên đăng ký phấn đấu sản xuất kinh doanh giỏi

10:6, Thứ Ba, 26-3-2024

(Quang Binh Portal) - Đó là mục tiêu đề ra tại Chương trình hành động số 33-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh cũng phấn đấu kết nạp từ 1.500 hội viên nông dân mới trở lên; đào tạo, bồi dưỡng nghề cho 1.200 hội viên nông dân, lao động nông thôn trở lên; bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 40.000 lượt nông dân, trong đó nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp tham gia bồi dưỡng chiếm trên 50%; thành lập mới 60 tổ hội nông dân nghề nghiệp, 08 chi hội nông dân nghề nghiệp; vận động trên 1.000 hội viên nông dân tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã; thành lập mới 08 hợp tác xã, 20 tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp hoạt động có hiệu quả; vận động 100% hội viên nông dân tham gia bảo hiểm y tế, 500 hội viên nông dân trở lên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện...

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu việc triển khai Nghị quyết số 46-NQ/TW phải được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và văn bản chỉ đạo có liên quan, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước của nông dân, xây dựng các cấp Hội Nông dân tỉnh vững mạnh, hoạt động hiệu quả.

PV Mai Anh
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

VĂN BẢN MỚI

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập