Chi tiết bài viết

Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra năm 2022

23:52, Thứ Sáu, 29-3-2024

(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 29/3/2024, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC,VC) cơ quan thanh tra. Tại điểm cầu Thanh tra Chính phủ có đồng chí Dương Quốc Huy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan, Bộ, ban, ngành Trung ương, cục nghiệp vụ trực thuộc Thanh tra Chính phủ. Tham dự tại điểm cầu Quảng Bình có đại diện lãnh đạo, cán bộ, công chức Thanh tra các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Quảng Bình

Tại hội nghị, đại diện Vụ Pháp chế (Thanh tra Chính phủ) giới thiệu, phổ biến, hướng dẫn những nội dung trọng tâm, trọng điểm, điểm mới cơ bản của Luật Thanh tra 2022, đồng thời phân tích làm rõ những điểm mới về tổ chức và hoạt động của cơ quan thanh tra. Theo đó, Luật Thanh tra năm 2022 gồm 08 Chương, 118 Điều (được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 để thay thế Luật Thanh tra năm 2010, Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023). Các điều khoản, quy định của Luật Thanh tra năm 2022 tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh tra; tạo cơ sở pháp lý cho quá trình đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra theo tinh thần của Nghị quyết số 18/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình

So với Luật Thanh tra năm 2010, Luật Thanh tra năm 2022 bổ sung rất nhiều quy định, điểm mới về tổ chức và hoạt động của cơ quan thanh tra; trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra; xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, công tác phối hợp giữa thanh tra với kiểm toán Nhà nước, điều tra; ban hành kết luận thanh tra về thẩm định dự thảo kết luận thanh tra, giám sát hoạt động đoàn thanh tra… Ngoài ra, Luật Thanh tra năm 2022 còn bổ sung quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm các ngạch thanh tra viên; bỏ một số quy định về cộng tác viên thanh tra và quy định thanh tra nhân dân… 

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình

Tại hội nghị, các đại biểu đại diện một số Bộ, ban, ngành, địa phương đã nêu những khó khăn, vướng mắc về pháp luật cần quan tâm tháo gỡ nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra trong thời gian tới.

Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Thanh tra Chính phủ ghi nhận, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu để hướng dẫn, giải thích, nhất là những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thanh tra giúp tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật về thanh tra trong thời gian tới nhằm bảo đảm hoạt động thanh tra ngày càng thuận lợi, đồng bộ, hiệu quả.

Luật Thanh tra năm 2022 được tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến CB,CC,VC toàn ngành Thanh tra

Việc tổ chức hội nghị nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành sâu rộng đến CB,CC,VC toàn ngành Thanh tra, tạo sự thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện, đưa những quy định của Luật đi vào thực tiễn cuộc sống. Thông qua đó giúp CB,CC,VC toàn ngành Thanh tra nắm vững quy định của pháp luật về thanh tra, từ đó thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ trong thi hành nhiệm vụ, công vụ về công tác thanh tra.

PV Minh Huyền

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập