Chi tiết bài viết

Lấy ý kiến vào Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và Quy định chi tiết về một số điều của Luật Đất đai

16:41, Thứ Ba, 11-6-2024

(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 11/6/2024, tại thành phố Hà Nội, Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố để lấy ý kiến vào Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (TĐC) khi Nhà nước thu hồi đất; Quy định chi tiết về một số điều của Luật Đất đai. Tại điểm cầu Chính phủ, đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Điểm cầu Quảng Bình, đồng chí Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.


Điểm cầu Quảng Bình

Dự thảo Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, TĐC khi Nhà nước thu hồi đất được xây dựng gồm 03 Chương, 32 Điều. Nghị định quy định chi tiết về phương án bồi thường, hỗ trợ, TĐC khi Nhà nước thu hồi đất; bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, TĐC khi Nhà nước thu hồi đất đối với các trường hợp đặc biệt; quy định chi tiết về bồi thường đất ở, đất khác trong thửa đất có nhà ở, nhà ở và công trình phục vụ đời sống, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp; bố trí kinh phí và chi trả bồi thường, hỗ trợ, TĐC… 

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai gồm 10 Chương và 114 Điều, hướng dẫn thi hành 53 nội dung của Luật Đất đai. Dự thảo quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguồn thu tài chính, các khoản chi hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai và Tổ chức phát triển quỹ đất; giao UBND cấp tỉnh ban hành quy chế phối hợp của Văn phòng Đăng ký đất đai, Tổ chức phát triển quỹ đất.
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, góp ý đối với dự thảo các Nghị định, trong đó tập trung vào nội dung quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai như: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chế độ sử dụng đất; quy định chi tiết lập, thẩm định, phê duyệt phương án sử dụng đất; đất phục vụ nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; các dự án đầu tư có hoạt động lấn biển; theo dõi và đánh giá việc quản lý, sử dụng đất đai; giải quyết tranh chấp đất đai, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai đối với người có hành vi vi phạm khi thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai... 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: Luật Đất đai có nhiều chủ trương, chính sách mới, đột phá. Mong muốn chung của các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, Nhân dân là sớm đưa Luật Đất đai vào cuộc sống. Đối với quy định về bồi thường, hỗ trợ, TĐC khi Nhà nước thu hồi đất là chính sách quan trọng, nhạy cảm, đột phá nhằm bảo đảm công bằng, an sinh xã hội. Người dân được tham gia, hưởng lợi trong quá trình phát triển, hài hòa lợi ích của các bên khi thực hiện dự án. Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp đầy đủ những ý kiến thảo luận của các đại biểu tại hội nghị; chỉnh sửa bảo đảm chi tiết, đầy đủ, đồng bộ và thống nhất với Luật Đất đai năm 2024 cũng như hệ thống văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; đồng thời bảo đảm kế thừa, ổn định, phát triển hệ thống pháp luật về đất đai; phối hợp chặt chẽ với Bộ, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương để hoàn thiện Nghị định trình Chính phủ.

PV Hồng Mến
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập