Chi tiết bài viết

Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 02/02/2024 về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND huyện Lệ Thủy để thực hiện Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư thị trấn Nông trường Lệ Ninh phục vụ công tác giải phóng mặt bằng Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 tại thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

17:8, Thứ Sáu, 2-2-2024

Tải file

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập