Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Bình: Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

16:56, Thứ Hai, 8-5-2017

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Bình tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật Đấu thầu đối với gói thầu “Chi phí gian hàng và dịch vụ liên quan phiên chợ” thuộc dự án “Tổ chức 03 Phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn các huyện Quảng Trạch, huyện Quảng Ninh, huyện Lệ Thủy; Tổ chức 01 phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi huyện Minh Hóa”, sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, doanh nghiệp đóng góp và nguồn khác.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại kính mời các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm quan tâm đăng ký tham gia chào hàng gói thầu nói trên.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: từ 09 giờ 00 ngày 11 tháng 5 năm 2017 đến trước 10 giờ 00 ngày 19 tháng 5 năm 2017 (trong giờ hành chính)

Địa điểm phát hành Hồ sơ yêu cầu:

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Bình

Địa chỉ: 59 Trần Nguyên Hãn- TP. Đồng Hới- Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0232.3796 967 Fax: 0232.3796 967

Giá bán một bộ hồ sơ yêu cầu: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)

Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 10 giờ 00 ngày 19 tháng 5 năm 2017 (giờ Việt Nam) tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Bình, Số 59 Trần Nguyên Hãn- TP. Đồng Hới- Tỉnh Quảng Bình.

Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 ngày 19 tháng 5 năm 2017

Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào lúc: 10 giờ 30 ngày 19 tháng 5 năm 2017 (giờ Việt Nam) tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Bình, Số 59 Trần Nguyên Hãn- TP. Đồng Hới- Tỉnh Quảng Bình.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại kính mời đại diện các nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian, địa điểm nêu trên.

Giám đốc

Phan Hoài Nam

Các tin khác