Chi tiết bài viết

Tăng cường các giải pháp nhằm đạt chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT năm 2023

17:18, Thứ Sáu, 3-11-2023

(Quang Binh Portaal) - Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) (BCĐ) cấp tỉnh và BCĐ các huyện, thị xã, thành phố đã nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các giải pháp nhằm phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Tuy nhiên trong 9 tháng đầu năm 2023, kết quả thực hiện việc phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN vẫn còn đạt thấp, đặc biệt là đối tượng tham gia BHYT. 

Để hoàn thành mục tiêu bao phủ BHYT toàn tỉnh từ 92,5% trở lên trong năm 2023, BCĐ tỉnh vừa có Công văn số 174/BCĐ yêu cầu BCĐ các huyện, thị xã, thành phố phân công thành viên trực tiếp chỉ đạo các xã đạt tỷ lệ bao phủ BHYT thấp, đặc biệt là những xã nông thôn mới chưa đạt tỷ lệ BHYT 92,5% dân số (tỷ lệ bao phủ BHYT của UBND tỉnh giao năm 2023); đẩy nhanh việc rà soát dữ liệu người chưa tham gia BHYT tại các xã, phường, thị trấn để tuyên truyền, vận động tham gia trong năm 2023; chỉ đạo UBND cấp xã rà soát, phê duyệt bổ sung kịp thời danh sách hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình để người dân được hỗ trợ 30% mức đóng, giảm áp lực kinh tế cho người dân khi tham gia BHYT; phối hợp với cơ quan BHXH trên địa bàn và tổ chức dịch vụ thu (TCDVT) tăng cường giải pháp phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện, BCĐ cấp xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh tham gia BHYT học sinh, sinh viên cho con em mình trong năm học 2023 - 2024; phối hợp với Ủy ban MTTQVN cùng cấp tiếp tục phát động chương trình vận động, quyên góp, huy động nguồn lực xã hội, ngân sách địa phương để hỗ trợ kinh phí mua Thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi từ 70 tuổi đến dưới 80 tuổi trên địa bàn. 

BHXH tỉnh tăng cường công tác truyền thông chính sách pháp luật BHXH, BHYT đến tận các tổ dân phố, thôn, bản…; tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp đến các nhóm người dân nhằm nâng cao nhận thức về BHXH, BHYT; chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã chủ động, phối hợp chặt chẽ với BCĐ cấp xã và TCDVT BHXH, BHYT tập trung mọi nguồn lực, tăng cường tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT; tiếp tục kiện toàn và mở rộng nhân viên thu đến từng thôn, tổ dân phố để tuyên truyền, vận động, thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, tạo điều kiện thuận tiện nhất cho người dân tham gia…

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo quyết liệt Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường, đơn vị trực thuộc thực hiện biện pháp tuyên truyền, vận động học sinh tham gia BHYT, phấn đấu năm học 2023 - 2024 có 100% học sinh tham gia BHYT ngay trong năm 2023; rà soát học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn chưa có Thẻ BHYT để đề nghị Ủy ban MTTQVN các cấp, mạnh thường quân hỗ trợ mua Thẻ BHYT.

UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức phối hợp phát động phong trào, vận động Nhân dân tích cực tham gia chương trình BHYT toàn dân; vận động cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp, ủng hộ hỗ trợ kinh phí mua Thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi từ 70 tuổi đến dưới 80 tuổi trên địa bàn…

PV Hồng Mến
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập