Chi tiết bài viết

Đại hội thành lập Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Quảng Bình

9:51, Thứ Sáu, 29-3-2024

(Quang Binh Portal) - Chiều ngày 28/3/2024, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (BVQLNTD) tỉnh Quảng Bình tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Hội BVQLNTD Việt Nam, các sở, ban, ngành, địa phương và 78 hội viên.

Hội BVQLNTD tỉnh Quảng Bình được UBND tỉnh cho phép thành lập theo Quyết định số 3824/QĐ-UBND ngày 28/12/2023. Hội là tổ chức xã hội, tự nguyện có chức năng tập hợp, đoàn kết hội viên để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, tham gia BVQLNTD và thực hiện nhiệm vụ được cơ quan Nhà nước giao theo quy định của pháp luật, góp phần xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Hội BVQLNTD tỉnh Quảng Bình hoạt động theo Điều lệ Hội do Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và quy định của pháp luật. Sở Công Thương là cơ quan Nhà nước quản lý lĩnh vực Hội hoạt động.

Các hoạt động của Hội bao gồm: Xây dựng và phát triển tổ chức Hội; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức, trình độ cho người tiêu dùng; tư vấn, hỗ trợ cho người tiêu dùng; nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp đối với người tiêu dùng; tổ chức đào tạo, xây dựng lực lượng cán bộ Hội có uy tín và năng lực; xây dựng được hệ thống hội cơ sở; tăng cường mối quan hệ hợp tác với cơ quan chức năng và tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; tăng cường mối quan hệ hợp tác với Hội BVQLNTD Việt Nam, các hội thành viên và hội quần chúng khác có liên quan.

Ra mắt Ban Chấp hành Hội BVQLNTD tỉnh Quảng Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội BVQLNTD tỉnh Quảng Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 18 ủy viên. Ông Đinh Minh Chất được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

PV:NQ

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập