Chi tiết bài viết

Đẩy mạnh chi trả không dùng tiền mặt đối với người hưởng lương hưu, các chế độ bảo hiểm xã hội và trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn tỉnh

10:55, Thứ Sáu, 7-6-2024

(Quang Binh Portal) - Ngày 04/6/2024, Tổ công tác triển khai Đề án 06 (Tổ CTTK ĐA 06) tỉnh đã có Công văn số 4099/TCTTKĐA đề nghị các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai giải pháp để đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp thất nghiệp bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, BHXH tỉnh triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp thất nghiệp bằng hình thức TTKDTM; phối hợp với cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện quy trình phối hợp triển khai phát triển TTKDTM trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng trên nền Cơ sở dữ liệu Quốc gia (CSDLQG) về dân cư; phối hợp thực hiện công tác chi trả đảm bảo đúng quy định pháp luật, đúng người, đúng chế độ, công khai, minh bạch, không để xảy ra tình trạng lợi dụng chính sách gây mất niềm tin trong Nhân dân.

Đối với Công an tỉnh, chỉ đạo đơn vị chuyên môn và Công an các địa phương phối hợp với BHXH tỉnh, sở, ngành liên quan triển khai hiệu quả quy trình phối hợp phát triển TTKDTM trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng trên nền CSDLQG về dân cư; rà soát, xác minh, làm sạch thông tin đối tượng hưởng lương hưu trên CSDLQG về dân cư, đảm bảo dữ liệu luôn "đúng, đủ, sạch, sống". Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Bình chỉ đạo các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng đảm bảo điều kiện về cơ sở hạ tầng, bố trí các điểm TTKDTM tại địa điểm phù hợp nhằm tạo điều kiện cho người dân thụ hưởng tiện ích này; phối hợp triển khai mở tài khoản, dịch vụ ngân hàng cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp thất nghiệp.

Mặt khác, các sở, ngành liên quan vận động, khuyến khích và hướng dẫn người lao động đăng ký hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân ngay từ bước lập hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm; phấn đấu 100% người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp nhận chi trả qua tài khoản cá nhân; phối hợp với các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp cận điểm chi trả nhằm vận động, khai thác người hưởng lương hưu, chế độ BHXH và trợ cấp thất nghiệp mở tài khoản cá nhân và phát hành thẻ ATM.

Ngoài ra, các UBND cấp huyện, cấp xã chỉ đạo hệ thống truyền thanh cơ sở tăng cường thời lượng, tần suất phát thanh vào khung giờ "vàng" trong ngày; lồng ghép tuyên truyền tại các cuộc họp, sinh hoạt cộng đồng dân cư để phổ biến cho người dân…

PV Minh Huyền

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập