Chi tiết bài viết

Sẽ có ít nhất 3.600 trẻ em trong độ tuổi 6 - 15 được dạy bơi an toàn

10:27, Thứ Ba, 11-6-2024

(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 10/6/2024, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức họp Ban điều phối dự án 3 cấp và hướng dẫn thực hiện các hoạt động thuộc Dự án “Hỗ trợ triển khai các can thiệp hiệu quả và bền vững phòng, chống đuối nước trẻ em” giai đoạn 2024 - 2025 tại tỉnh Quảng Bình. Đây là Dự án do Tổ chức Campaign for Tobaco-Free Kids, Hoa Kỳ (CTFK) tài trợ và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1228/QĐ-UBND ngày 10/5/2024.

Dự án “Hỗ trợ triển khai các can thiệp hiệu quả và bền vững phòng, chống đuối nước trẻ em” do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trực tiếp quản lý và triển khai trong 02 năm 2024 - 2025 tại 02 huyện Bố Trạch và Tuyên Hóa (mỗi huyện 05 xã/thị trấn). Cụ thể, huyện Bố Trạch triển khai tại thị trấn Hoàn Lão và 04 xã Vạn Trạch, Cự Nẫm, Trung Trạch, Thanh Trạch; huyện Tuyên Hóa thực hiện tại thị trấn Đồng Lê và các xã Lê Hóa, Thuận Hóa, Đồng Hóa, Sơn Hóa. 

Mục đích của Dự án là nâng cao ý thức, nhận thức về phòng, chống đuối nước, các can thiệp hiệu quả cho chính quyền địa phương và người dân; triển khai dạy bơi cho trẻ em từ 6 - 15 tuổi một cách an toàn và hiệu quả. 

Đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phát biểu tại buổi họp

Các hoạt động của Dự án gồm: Truyền thông thường xuyên hằng năm tại các địa phương về phòng, chống đuối nước trẻ em; nâng cao năng lực về quản lý, đánh giá và truyền thông phòng, chống đuối nước trẻ em cho cán bộ quản lý, cán bộ đầu mối của sở, ngành và đơn vị liên quan tại tỉnh, huyện có Dự án can thiệp. Khi Dự án kết thúc sẽ có ít nhất 3.600 trẻ em trong độ tuổi 6 - 15 tại địa phương được dạy bơi an toàn.

Trong năm 2024, dự kiến sẽ dạy bơi 108 lớp với 2.160 trẻ em được học bơi (mỗi lớp 20 em), phân bổ mỗi xã 10 lớp với 200 trẻ em. Riêng xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch là địa phương có Bể bơi Dự án được phân bổ 18 lớp với 360 trẻ em. Công tác phòng, chống đuối nước trẻ em và các hoạt động dạy bơi triển khai tại xã được giám sát định kỳ, thường xuyên bởi tuyến tỉnh và tuyến huyện.

PV:NQ

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập