Chi tiết bài viết

Huyện Quảng Ninh: Khai mạc kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

16:22, Thứ Tư, 21-12-2022

(Quang Binh Portal) - Sáng 20/12/2022, huyện Quảng Ninh tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022), HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Quảng Ninh khóa XX nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện năm 2022, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, nghị quyết và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2023, đồng thời xem xét, quyết định một số vấn đề quan trong khác. 

Năm 2022, huyện Quảng Ninh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực; 15/16 tiêu chí chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 2,4%; sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng 15,5%; dịch vụ tăng gần 13%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 672 tỷ đồng, vượt 46% dự toán tỉnh giao; thu nhập bình quân đầu người đạt 53 triệu đồng/người/năm. Toàn huyện giải quyết việc làm cho 3.862 lao động và tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,58%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 71,1%; tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm Y tế đạt 92%; 15/15 xã, thị trấn giữ vững tiêu chí chuẩn Quốc gia về y tế... Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm với tổng kinh phí thực hiện năm 2022 ước đạt 301.420 triệu đồng, trong đó Nhân dân đóng góp 106,5 tỷ đồng…

Các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết HĐND huyện từng bước đi vào cuộc sống; công tác cải cách hành chính được chú trọng; các vấn đề khiếu nại, tố cáo của Nhân dân được tập trung giải quyết; đời sống Nhân dân cơ bản ổn định và từng bước được cải thiện. Các phong trào thi đua yêu nước được Nhân dân tích cực hưởng ứng, đưa lại hiệu quả thiết thực, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương đất nước.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung trao đổi một số vấn đề về giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống an sinh xã hội cho Nhân dân; những khó khăn, vướng mắc và giải pháp trong phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại dịch vụ, thu ngân sách; việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; công tác xây dựng cơ bản, giải ngân vốn đầu tư công; quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường; cải cách thủ tục hành chính; bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn trên địa bàn…

Trong phiên họp nội bộ, đại biểu HĐND huyện Quảng Ninh đã tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh Ủy viên UBND huyện.

CTV Hà Ngọc Khang (Trung tâm VH-TT&TT huyện Quảng Ninh)

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)