Chi tiết bài viết

Huyện Quảng Trạch công nhận 16 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

16:40, Thứ Hai, 29-1-2024

(Quang Binh Portal) - Ngày 29/01/2024, UBND huyện Quảng Trạch đã ban hành Quyết định số 194/QĐ-UBND về việc công nhận 16 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.

Cụ thể, 16 xã gồm: Quảng Tùng, Phù Hóa, Quảng Thạch, Quảng Kim, Quảng Lưu, Quảng Châu, Quảng Tiến, Quảng Thanh, Cảnh Dương, Quảng Phương, Quảng Đông, Quảng Hưng, Quảng Phú, Quảng Xuân, Cảnh Hóa và Quảng Hợp.

Bên cạnh đó, huyện Quảng Trạch cũng công bố 01 xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 là xã Liên Trường.

Việc công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nhằm nâng cao trách nhiệm của chính quyền cấp xã về thực hiện các nhiệm vụ được giao theo pháp luật luật, bảo đảm tính công khai, minh bạch trong hoạt động và phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị đối với việc tổ chức thi hành pháp luật tại cơ sở; góp phần xây dựng môi trường pháp lý lành mạnh, bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền công dân…

PV:NQ

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập