Chi tiết bài viết

Trợ cấp 691.200 kg gạo xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn huyện Lệ Thủy

16:56, Thứ Hai, 5-2-2024

(Quang Binh Portal) - Ngày 05/02/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 287/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án Trợ cấp gạo bảo vệ và phát triển rừng thuộc Tiểu dự án 1 - Dự án 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn huyện Lệ Thủy. Dự án được thực hiện tại các xã Kim Thủy, Ngân Thủy và Lâm Thủy.

Mục tiêu của Dự án nhằm góp phần đảm bảo đời sống, xóa đói, giảm nghèo cho hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, người Kinh nghèo tham gia bảo vệ, phát triển rừng và hạn chế tình trạng phá rừng làm nương rẫy, ổn định cuộc sống cho người dân trên địa bàn huyện Lệ Thủy. 

Đối tượng được trợ cấp gạo là hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người Kinh nghèo đang sinh sống ổn định trên địa bàn các xã Kim Thủy, Ngân Thủy và Lâm Thủy đang thực hiện bảo vệ rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên được giao, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung, trồng rừng phòng hộ, trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ với diện tích từ 0,3 ha trở lên; nhận khoán bảo vệ rừng từ 1,0 ha trở lên trong thời gian chưa tự túc được lương thực.

Việc trợ cấp gạo được thực hiện hằng năm trong giai đoạn 2023 - 2025. Cụ thể, năm 2023, trợ cấp 02 tháng, nhận trợ cấp 01 lần; năm 2024, trợ cấp tối đa 9 tháng, tối đa 3 tháng nhận trợ cấp 01 lần; năm 2025, trợ cấp tối đa 9 tháng, tối đa 3 tháng nhận trợ cấp 01 lần. Mức trợ cấp là 15 kg gạo/khẩu/tháng hoặc bằng tiền tương ứng với giá trị 15kg gạo tại thời điểm trợ cấp; tối đa 9 tháng/năm.

Khối lượng gạo trợ cấp giai đoạn 2023 - 2025 là 691.200 kg. Tổng kinh phí thực hiện Dự án 12.003.776.000 đồng.

UBND huyện Lệ Thủy căn cứ Dự án được phê duyệt và nguồn kinh phí hằng năm được UBND tỉnh phân bổ để tổ chức trợ cấp gạo cho các hộ gia đình đảm bảo khối lượng, chất lượng và đúng đối tượng.

PV:NQ

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập