Chi tiết bài viết

Thành phố Đồng Hới thông qua Nghị quyết về việc không sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

16:51, Thứ Tư, 8-5-2024

(Quang Binh Portal) -  Sáng ngày 08/5/2024, HĐND thành phố Đồng Hới tổ chức kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về việc không thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư công CH4-ĐH02. Đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Hới chủ trì kỳ họp. 

Thành phố Đồng Hới có 03 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025, gồm: Phường Phú Hải, xã Quang Phú và xã Đức Ninh. Tuy nhiên, do đặc điểm vị trí địa lý đặc thù, chiến lược quan trọng, vì vậy, UBND thành phố đã có tờ trình về việc xin chủ trương chưa thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025. 

Tại kỳ họp, các đại biểu đã phân tích, đánh giá kỹ lưỡng những nội dung liên quan; đồng thời đóng góp ý kiến thiết thực và thông qua các Nghị quyết với sự thống nhất cao. 

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phốyêu cầu, ngay sau kỳ họp, UBND thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tập trung tổ chức triển khai những nội dung liên quan, bảo đảm các nghị quyết của HĐND thành phố đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực. Đồng chí đề nghị Thường trực HĐND, các ban HĐND, tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND thành phố tiếp tục thực hiện tốt việc giám sát quá trình triển khai thực hiện những Nghị quyết đã được HĐND thành phố thông qua, kịp thời nắm bắt, phản ánh những kiến nghị chính đáng của cử tri, Nhân dân để HĐND thành phố xem xét, giải quyết.

ĐHà

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

VĂN BẢN MỚI

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập