Chi tiết bài viết

Thả 24.000 con cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

11:0, Thứ Sáu, 7-6-2024

(Quang Binh Portal) - Vừa qua, tại hồ Khe Ngang, xã Phúc Trạch, UBND huyện Bố Trạch phối hợp với Chi cục Thủy sản tỉnh tổ chức thả gần 24.000 con cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2024, trong đó Chi cục Thủy sản hỗ trợ 10.000 con, gồm: Cá trắm, cá chép, cá mè và cá rô phi.

Đây là hoạt động thường niên được huyện Bố Trạch tổ chức, không chỉ để bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản mà còn góp phần ổn định đời sống, sinh kế của ngư dân. Bên cạnh đó, hoạt động này còn có ý nghĩa lớn đối với việc bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường…

Ngoài hoạt động thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản, huyện Bố Trạch cũng tăng cường vận động Nhân dân tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản; các ngành, đơn vị liên quan tích cực tổ chức kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm khai thác thủy sản nhằm răn đe, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho toàn thể Nhân dân.

Thông qua việc thả cá giống nhằm phát động, khơi dậy phong trào toàn dân tham gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; đồng thời tuyên truyền người dân không khai thác thủy sản mang tính hủy diệt như sử dụng lưới có mắt nhỏ, xung điện, hóa chất độc hại, chung tay bảo vệ môi trường, nguồn nước, phát triển nguồn lợi thủy sản của địa phương.
 

ĐHà 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập