Chi tiết bài viết

Minh Hóa: Nâng cao các chỉ số Cải cách hành chính

8:37, Thứ Hai, 10-6-2024

(Quang Binh Portal) - Chiều ngày 06/6/2024, UBND huyện Minh Hóa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) và phân tích các chỉ số CCHC năm 2023.

Năm 2023, chỉ số CCHC huyện Minh Hóa đạt 84,77 điểm, xếp thứ 7/8 huyện, thị xã, thành phố, tăng 2,67 điểm và tăng 01 bậc so với năm 2022. Chỉ số CCHC của các xã, thị trấn có nhiều chuyển biến tích cực, số xã, thị trấn được xếp loại Tốt tăng hơn so với năm 2022. Trung bình chung Chỉ số các đơn vị cấp xã đạt 85,33%. So với năm 2022 trung bình chỉ số các đơn vị cấp xã tăng 4,79%. Số đơn vị cấp xã xếp hạng Tốt 9/15 đơn vị, Khá 5/15 đơn vị và xếp Trung bình 1/15 đơn vị. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn thảo luận làm rõ kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra nguyên nhân còn hạn chế; thống nhất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch CCHC huyện trong thời gian tới. 

Năm 2024, huyện Minh Hóa tiếp tục tăng cường trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong việc triển khai nhiệm vụ CCHC; tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, chất lượng, hiệu quả Quyết định số 1789/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND huyện về Kế hoạch CCHC huyện Minh Hóa giai đoạn 2021 - 2030; gắn kết quả CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương với việc xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số…

CTV Quỳnh Thư (Trung tâm VHTT&TT Minh Hóa)

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập