Chi tiết bài viết

Thông tin TCBM của UBND thị xã Ba Đồn

16:39, Thứ Ba, 28-5-2024

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ BA ĐỒN

Thị xã Ba Đồn

Địa chỉ:

 84 Hùng Vương - Thị xã Ba Đồn

Điện thoại:

 0232. 3513123

Fax:

 0232. 3515895

Email:

 badon@quangbinh.gov.vn

Website:

 badon.quangbinh.gov.vn

I. LÃNH ĐẠO HĐND VÀ UBND THỊ XÃ

 Chủ tịch UBND: 

      Điện thoại: 0232. 3512420

      Email:
                

 Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Văn Tình

      Điện thoại: 0232. 3717868

      Email: tinhnv.bd@quangbinh.gov.vn
   

 Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Văn Ninh

      Điện thoại: 0232. 3602666

      Email: ninhnv.bd@quangbinh.gov.vn  

 Chủ tịch HĐND: Phạm Duy Quang

      Điện thoại: 0232. 3504789

      Email: quangpd.bd@quangbinh.gov.vn
      

 P. Chủ tịch HĐND: Mai Tất Thắng

      Điện thoại: 0232. 3512486

      Email: thangmt.bd@quangbinh.gov.vn

  

   II. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND & UBND

 Chánh Văn phòng: Lê Minh Hiển

      Điện thoại: 0232. 3603888

      Email: hienlm.bd@quangbinh.gov.vn

 Phó Chánh văn phòng: Võ Thị Thanh Lương

      Điện thoại:

      Email: luongvtt.bd@quangbinh.gov.vn

Phó Chánh văn phòng: Trần Thị Thanh Huyền

      Điện thoại:

      Emaill: huyenttt.bd@quangbinh.gov.vn

   

 

III. CÁC BỘ PHẬN TRỰC THUỘC VĂN PHÒNG HĐND & UBND

1. Bộ phận hành chính

- Điện thoại: 0232. 3513123

2. Bộ phận tổng hợp

- Điện thoại: 0232. 3512643

3. Bộ phận một cửa

- Điện thoại: 0232. 3519574


Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập