Thông tin TCBM của UBND thị xã Ba Đồn

8:58, Thứ Năm, 28-12-2017

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ BA ĐỒN

Thị xã Ba Đồn

Địa chỉ:

 84 Hùng Vương - Thị xã Ba Đồn

Điện thoại:

 0232. 3513123

Fax:

 0232. 3515895

Email:

 badon@quangbinh.gov.vn

Website:

 badon.quangbinh.gov.vn

I. LÃNH ĐẠO HĐND VÀ UBND THỊ XÃ

 Chủ tịch UBND: Đoàn Minh Thọ

      Điện thoại: 0232. 3512420

      Email: thodm.bd@quangbinh.gov.vn
                

 Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Văn Tình

      Điện thoại: 0232. 3717868

      Email: tinhnv.bd@quangbinh.gov.vn
   

 Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Văn Ninh

      Điện thoại: 0232. 3602666

      Email: ninhnv.bd@quangbinh.gov.vn  

 Chủ tịch HĐND: Phạm Duy Quang

      Điện thoại: 0232. 3504789

      Email: quangpd.bd@quangbinh.gov.vn
      

 P. Chủ tịch HĐND: Mai Tất Thắng

      Điện thoại: 0232. 3512486

      Email: thangmt.bd@quangbinh.gov.vn

  

   II. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND & UBND

 Chánh Văn phòng: Lê Minh Hiển

      Điện thoại: 0232. 3603888

      Email: hienlm.bd@quangbinh.gov.vn

 Phó Chánh văn phòng: Võ Thị Thanh Lương

      Điện thoại:

      Email: luongvtt.bd@quangbinh.gov.vn

Phó Chánh văn phòng: Trần Thị Thanh Huyền

      Điện thoại:

      Emaill: huyenttt.bd@quangbinh.gov.vn

   

 

III. CÁC BỘ PHẬN TRỰC THUỘC VĂN PHÒNG HĐND & UBND

1. Bộ phận hành chính

- Điện thoại: 0232. 3513123

2. Bộ phận tổng hợp

- Điện thoại: 0232. 3512643

3. Bộ phận một cửa

- Điện thoại: 0232. 3519574


Các tin khác