Chi tiết bài viết

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

17:7, Thứ Sáu, 17-5-2019

So Nong nghiep va Phat trien nong thon
Trụ sở: Sở Nông nghiệp và PT Nông thôn
 

 

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 15 Quang Trung - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3821966/ 0232. 3821673

- Email: snn@quangbinh.gov.vn

- Website: snn.quangbinh.gov.vn


I. BAN GIÁM ĐỐC:

 Giám đốc: Mai Văn Minh

- Điện thoại: 0232. 3822761

- Email: minhmv.snn@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Lê Văn Lợi

- Điện thoại: 0232. 3822050

- Email: loilv.snn@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Trần Đình Hiệp

- Điện thoại: 0232. 3840289

- Email: hieptd.snn@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Mai Xuân Hạp

- Điện thoại:

- Email: hapmx.snn@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Trần Hoài Nam

- Điện thoại:

- Email: namth.snn@quangbinh.gov.vn  

     

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ: 

1. Văn phòng

- Điện thoại: 0232. 3868777

2. Phòng Tổ chức cán bộ

- Điện thoại: 0232. 3823912

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Điện thoại: 0232. 3820489

4. Thanh tra

- Điện thoại: 0232. 3822288

5. Phòng Quản lý Xây dựng công trình

- Điện thoại: 0232. 3821409

6. Phòng Khoa học, công nghệ, môi trường và hợp tác quốc tế

- Điện thoại: 0232. 3822214

7. Phòng Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

- Điện thoại: 0232. 3858226

 

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC: 

1. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

+ Địa chỉ: Tiểu khu 14 - Phường Bắc lý - Tp Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: 0232. 3822099/ 0232. 3825493

2. Chi cục Chăn nuôi và Thú y

+ Địa chỉ: 34 Thanh Niên - Phường Hải Đình - Tp Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: 0232. 3822385

3. Chi cục Kiểm Lâm

+ Địa chỉ: 92 Hữu Nghị - Tp. Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: 0232. 3839771/ 0232. 3839673

4. Chi cục Thủy sản

+ Địa chỉ: 03 Lê Thành Đồng - Tp Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: (052 3822049/ 0232. 3828052

5. Chi cục Thuỷ lợi

+ Địa chỉ: 84 - Hữu Nghị - Tp Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: 0232. 3829150/ 0232. 3821326

6. Chi cục Phát triển nông thôn

+ Địa chỉ: 01 Nguyễn Trãi - Tp Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: 0232. 3821678/ 0232. 821679

7. Trung tâm Khuyến nông- Khuyến ngư

+ Địa chỉ: Đường Ngô Tất Tố - Tp Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: 0232. 3820674/ 0232. 3843807

8. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

+ Địa chỉ: 03 Lê Quý Đôn - Tp Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: 0232. 3820659

9. Trung tâm Giống vật nuôi

+ Địa chỉ: Xã Đức Ninh - Tp Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: 0232. 3857399

10. Trung tâm Giống thuỷ sản

+ Địa chỉ: 153 Quang Trung - Tp Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: 0232. 3822826/ 0232. 3825951

11. Trung tâm Quy hoạch thiết kế nông, lâm, thủy sản

+ Địa chỉ: 66 Lê Lợi - Tp Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: 0232. 3822335

12. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Nông nghiệp và PTNT

+ Địa chỉ: 195 Trần Hưng Đạo - Tp Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: 0232. 2241778/ 0232. 3823043

13. Ban quản lý Cảng cá Quảng Bình

+ Địa chỉ: Phường Phú Hải - Tp Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: 0232. 3840377

14. Ban quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong

+ Địa chỉ: Xã Kim Thủy - huyện Lệ Thủy

+ Điện thoại: 0232. 6535777


Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập