Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

17:7, Thứ Sáu, 17-5-2019

So Nong nghiep va Phat trien nong thon
Trụ sở: Sở Nông nghiệp và PT Nông thôn
 

 

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 15 Quang Trung - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3821966/ 0232. 3821673

- Email: snn@quangbinh.gov.vn

- Website: snn.quangbinh.gov.vn


I. BAN GIÁM ĐỐC:

 Giám đốc: Mai Văn Minh

- Điện thoại: 0232. 3822761

- Email: minhmv.snn@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Lê Văn Lợi

- Điện thoại: 0232. 3822050

- Email: loilv.snn@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Trần Đình Hiệp

- Điện thoại: 0232. 3840289

- Email: hieptd.snn@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Mai Xuân Hạp

- Điện thoại:

- Email: hapmx.snn@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Trần Hoài Nam

- Điện thoại:

- Email: namth.snn@quangbinh.gov.vn  

     

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ: 

1. Văn phòng

- Điện thoại: 0232. 3868777

2. Phòng Tổ chức cán bộ

- Điện thoại: 0232. 3823912

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Điện thoại: 0232. 3820489

4. Thanh tra

- Điện thoại: 0232. 3822288

5. Phòng Quản lý Xây dựng công trình

- Điện thoại: 0232. 3821409

6. Phòng Khoa học, công nghệ, môi trường và hợp tác quốc tế

- Điện thoại: 0232. 3822214

7. Phòng Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

- Điện thoại: 0232. 3858226

 

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC: 

1. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

+ Địa chỉ: Tiểu khu 14 - Phường Bắc lý - Tp Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: 0232. 3822099/ 0232. 3825493

2. Chi cục Chăn nuôi và Thú y

+ Địa chỉ: 34 Thanh Niên - Phường Hải Đình - Tp Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: 0232. 3822385

3. Chi cục Kiểm Lâm

+ Địa chỉ: 92 Hữu Nghị - Tp. Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: 0232. 3839771/ 0232. 3839673

4. Chi cục Thủy sản

+ Địa chỉ: 03 Lê Thành Đồng - Tp Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: (052 3822049/ 0232. 3828052

5. Chi cục Thuỷ lợi

+ Địa chỉ: 84 - Hữu Nghị - Tp Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: 0232. 3829150/ 0232. 3821326

6. Chi cục Phát triển nông thôn

+ Địa chỉ: 01 Nguyễn Trãi - Tp Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: 0232. 3821678/ 0232. 821679

7. Trung tâm Khuyến nông- Khuyến ngư

+ Địa chỉ: Đường Ngô Tất Tố - Tp Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: 0232. 3820674/ 0232. 3843807

8. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

+ Địa chỉ: 03 Lê Quý Đôn - Tp Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: 0232. 3820659

9. Trung tâm Giống vật nuôi

+ Địa chỉ: Xã Đức Ninh - Tp Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: 0232. 3857399

10. Trung tâm Giống thuỷ sản

+ Địa chỉ: 153 Quang Trung - Tp Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: 0232. 3822826/ 0232. 3825951

11. Trung tâm Quy hoạch thiết kế nông, lâm, thủy sản

+ Địa chỉ: 66 Lê Lợi - Tp Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: 0232. 3822335

12. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Nông nghiệp và PTNT

+ Địa chỉ: 195 Trần Hưng Đạo - Tp Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: 0232. 2241778/ 0232. 3823043

13. Ban quản lý Cảng cá Quảng Bình

+ Địa chỉ: Phường Phú Hải - Tp Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: 0232. 3840377

14. Ban quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong

+ Địa chỉ: Xã Kim Thủy - huyện Lệ Thủy

+ Điện thoại: 0232. 6535777


Các tin khác