Chi tiết bài viết

Sở Xây dựng

8:53, Thứ Năm, 28-12-2023

So Xay dung

 Trụ sở: Sở Xây dựng

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 59 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3822353

- Email: sxd@quangbinh.gov.vn

- Website: sxd.quangbinh.gov.vn


I. BAN GIÁM ĐỐC: 

  Giám đốc: Lê Anh Đức

- Điện thoại: 0232. 3895595

- Email: ducla.sxd@quangbinh.gov.vn

  Phó Giám đốc: Phạm Quốc Anh

- Điện thoại: 0232. 3822918

- Email: anhpq.sxd@quangbinh.gov.vn

  Phó Giám đốc: Hoàng Minh Thái

- Điện thoại: 0232. 3811578

- Email: thaihm.sxd@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Nguyễn Xuân Hoàng

- Điện thoại: 0232. 3851945

- Email: hoangnx.sxd@quangbinh.gov.vn

 

II. CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC: 

1. Văn phòng

Điện thoại: 0232. 3822353 

2. Phòng Quy hoạch - Kiến trúc

Điện thoại: 0232. 3823916

3. Phòng Quản lý xây dựng 

Điện thoại: 0232. 3823917

4. Phòng Kinh và Vật liệu xây dựng

Điện thoại: 0232. 3857378

5. Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

Điện thoại: 0232. 3851746

6. Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật

Điện thoại: 0232. 3851945

 

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC: 

1. Thanh tra sở

- Địa chỉ: Số 08 Hùng Vương - thành phố Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3823919

2. Viện quy hoạch xây dựng

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Cảnh - TP Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3828729

3. Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng

- Địa chỉ: 59 Lý Thường Kiệt - TP Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3851007/ 0232. 3850468


Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập