Sở Xây dựng

9:7, Thứ Hai, 3-6-2019

So Xay dung

 Trụ sở: Sở Xây dựng

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 59 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3822353

- Email: sxd@quangbinh.gov.vn

- Website: sxd.quangbinh.gov.vn


I. BAN GIÁM ĐỐC: 

  Giám đốc: Lê Anh Tuấn

- Điện thoại: 0232. 3715168

- Email: tuanla.sxd@quangbinh.gov.vn

  Phó Giám đốc: Phạm Quốc Anh

- Điện thoại: 0232. 3822918

- Email: anhpq.sxd@quangbinh.gov.vn

  Phó Giám đốc: Lê Anh Đức

- Điện thoại: 0232. 3895595

- Email: ducla.sxd@quangbinh.gov.vn

  Phó Giám đốc: Hoàng Minh Thái

- Điện thoại: 0232. 3811578

- Email: thaihm.sxd@quangbinh.gov.vn

 

II. CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC: 

1. Văn phòng

Điện thoại: 0232. 3822353 

2. Phòng Quy hoạch - Kiến trúc

Điện thoại: 0232. 3823916

3. Phòng Quản lý xây dựng 

Điện thoại: 0232. 3823917

4. Phòng Kinh và Vật liệu xây dựng

Điện thoại: 0232. 3857378

5. Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

Điện thoại: 0232. 3851746

6. Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật

Điện thoại: 0232. 3851945

 

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC: 

1. Thanh tra sở

- Địa chỉ: Số 08 Hùng Vương - thành phố Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3823919

2. Viện quy hoạch xây dựng

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Cảnh - TP Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3828729

3. Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng

- Địa chỉ: 59 Lý Thường Kiệt - TP Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3851007/ 0232. 3850468


Các tin khác