Chi tiết bài viết

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

11:28, Thứ Năm, 16-5-2019

So Lao dong - Thuong binh va Xa hoi

 Trụ sở: Sở Lao động - TBXH

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 50, Hai Bà Trưng, TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3822393/ 0232. 3828488

- Email: sld@quangbinh.gov.vn

- Website: sldtbxh.quangbinh.gov.vn


I. BAN GIÁM ĐỐC:

Giám đốc: Nguyễn Trường Sơn

- Điện thoại: 0232. 3821621

- Email: sonnt.sld@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Hồ Tân Cảnh

- Điện thoại: 0232. 3816127

- Email: canhht.sld@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Trịnh Đình Dương

- Điện thoại: 0232. 3816117

- Email: duongtd.sld@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Đinh Thị Ngọc Lan

- Điện thoại: 0232. 3816137

- Email: landtn.sld@quangbinh.gov.vn

 

II. CÁC TỔ CHỨC CHUYÊN MÔN TRỰC THUỘC:

1. Văn phòng

Điện thoại: 0232. 3822393; 0232. 3816118

2. Thanh tra

Điện thoại: 0232. 3816119

3. Phòng Kế hoạch- Tài chính

Điện thoại: 0232. 3824928

4. Phòng Lao động - Việc làm - Dạy nghề

Điện thoại: 0232. 3838266; 0232. 3845332; 0232. 3816114

5. Phòng Người có công

Điện thoại: 0232. 3838268; 0232. 3824924

6. Phòng Bảo trợ xã hội, Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội

Điện thoại: 0232. 3816112; 0232. 3824929

 

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

1. Trung tâm dịch vụ việc làm

- Địa chỉ: 76 Hữu Nghị - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232.  3827678/ 0232. 6250919

2. Trung tâm Công tác xã hội

- Địa chỉ: Tổ dân phố 3- Phường Nam Lý- TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3836733/ 0232. 3836302

3. Trung tâm Điều dưỡng luân phiên người có công

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - Phường Hải Thành - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3851522/ 0232. 3851597

4. Cơ sở Cai nghiện ma túy

- Địa chỉ: Tổ dân phố 14- Phường Bắc Nghĩa- TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3772519/ 0232. 3772515

5. Trung tâm chăm sóc phục hồi chức năng cho người tâm thần

- Địa chỉ: Tổ dân phố 14- Phường Bắc Nghĩa- TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3813555

6. Làng trẻ em SOS Đồng Hới

- Địa chỉ: Trần Quang Khải - TP. Đồng

- Điện thoại: 0232. 3841880


Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập