Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

11:28, Thứ Năm, 16-5-2019

So Lao dong - Thuong binh va Xa hoi

 Trụ sở: Sở Lao động - TBXH

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 50, Hai Bà Trưng, TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3822393/ 0232. 3828488

- Email: sld@quangbinh.gov.vn

- Website: sldtbxh.quangbinh.gov.vn


I. BAN GIÁM ĐỐC:

Giám đốc: Nguyễn Trường Sơn

- Điện thoại: 0232. 3821621

- Email: sonnt.sld@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Hồ Tân Cảnh

- Điện thoại: 0232. 3816127

- Email: canhht.sld@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Trịnh Đình Dương

- Điện thoại: 0232. 3816117

- Email: duongtd.sld@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Đinh Thị Ngọc Lan

- Điện thoại: 0232. 3816137

- Email: landtn.sld@quangbinh.gov.vn

 

II. CÁC TỔ CHỨC CHUYÊN MÔN TRỰC THUỘC:

1. Văn phòng

Điện thoại: 0232. 3822393; 0232. 3816118

2. Thanh tra

Điện thoại: 0232. 3816119

3. Phòng Kế hoạch- Tài chính

Điện thoại: 0232. 3824928

4. Phòng Lao động - Việc làm - Dạy nghề

Điện thoại: 0232. 3838266; 0232. 3845332; 0232. 3816114

5. Phòng Người có công

Điện thoại: 0232. 3838268; 0232. 3824924

6. Phòng Bảo trợ xã hội, Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội

Điện thoại: 0232. 3816112; 0232. 3824929

 

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

1. Trung tâm dịch vụ việc làm

- Địa chỉ: 76 Hữu Nghị - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232.  3827678/ 0232. 6250919

2. Trung tâm Công tác xã hội

- Địa chỉ: Tổ dân phố 3- Phường Nam Lý- TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3836733/ 0232. 3836302

3. Trung tâm Điều dưỡng luân phiên người có công

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - Phường Hải Thành - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3851522/ 0232. 3851597

4. Cơ sở Cai nghiện ma túy

- Địa chỉ: Tổ dân phố 14- Phường Bắc Nghĩa- TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3772519/ 0232. 3772515

5. Trung tâm chăm sóc phục hồi chức năng cho người tâm thần

- Địa chỉ: Tổ dân phố 14- Phường Bắc Nghĩa- TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3813555

6. Làng trẻ em SOS Đồng Hới

- Địa chỉ: Trần Quang Khải - TP. Đồng

- Điện thoại: 0232. 3841880


Các tin khác