Chi tiết bài viết

Sở Y tế

14:16, Thứ Tư, 4-9-2019

So Y te

 Trụ sở: Sở Y tế

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 02, Hồ Xuân Hương - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3822562

- Fax: 0232. 3824026

- Email: syt@quangbinh.gov.vn

- Website: syt.quangbinh.gov.vn


I. BAN GIÁM ĐỐC:

 Giám đốc: Dương Thanh Bình 

- Điện thoại: 0232. 3509333

- Email: binhdt.syt@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Phan Thanh Hải

- Điện thoại: 0232. 3844505

- Email: haipt.syt@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Lê Thanh Tuân

- Điện thoại: 0232. 3822773

- Email: tuanlt.syt@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Đinh Viễn Anh

- Điện thoại:

- Email: anhdv.syt@quangbinh.gov.vn

     

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN: 

1. Thanh tra Sở

- Điện thoại: 0232. 3844175 - 0232. 3823180

2. Phòng Tổ chức cán bộ

- Điện thoại: 0232. 3822956

3. Phòng Kế hoạch – Tài chính

- Điện thoại: 0232. 3823310 -0232.  3827965

4. Phòng Nghiệp vụ Y           

- Điện thoại: 0232. 3824127 - 0232. 3822772

5. Phòng Quản lý Dược

- Điện thoại: 0232. 3828644 - 0232. 3843050

 

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC: 

6. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

- Địa chỉ: Số 28 Hoàng Hoa Thám, Đồng Phú, Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3851496

7. Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình

- Địa chỉ: Số 123, đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3822047/0232. 3824393

8. Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm

- Địa chỉ: Đường Trần Quảng Khải, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3822039

9. Trung tâm Giám đinh Y khoa - Pháp y

- Địa chỉ: Tổ dân phố 14, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3825739 - 0232. 3822811/0232. 3824868

10. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

- Địa chỉ: Số 164, đường Bà Triệu, thành phố Đồng Hới

- Điện thoại/Fax:  0232. 3823049 – 0232.3822554/ 0232. 3823049

11. Trung tâm Mắt - Nội tiết

- Địa chỉ: Tổ dân phố 14, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3845330 - 0232. 3827993/ 0232. 3850193

12. Bệnh viện Y Dược cổ truyền

- Địa chỉ: Đường Trần Quảng Khải, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới

- Điện thoại/Fax:   0232. 6250904 -   0232. 6250915/  0232. 6250906

13. Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thuỷ

- Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thuỷ

- Điện thoại/Fax: 0232. 3882623/  0232. 3882623

14. Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh

- Địa chỉ: Dinh 10, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh

- Điện thoại: 0232. 3914899 - 0232. 3872195

15. Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới

- Địa chỉ: Số 178, đường Lê Lợi, thành phố Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3822185

16. Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch

- Địa chỉ: Tiểu khu 9, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch

- Điện thoại/Fax: 0232. 3862064/  0232. 3610920

17. Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình

- Địa chỉ: Phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn

- Điện thoại: 0232. 3512208

18. Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hoá

- Địa chỉ: Thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hoá

- Điện thoại:   0232. 3684017

19. Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hoá

- Địa chỉ: Tiểu khu 9, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa

- Điện thoại: 0232. 3572203

20. Trung tâm Y tế huyện Lệ Thuỷ

- Địa chỉ: Thôn Phan Xá, xã Xuân thuỷ, huyện Lệ Thuỷ

- Điện thoại/Fax: 0232. 3960405/  0232. 3960405

21. Trung tâm Y tế huyện Quảng Ninh

- Địa chỉ: Xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh

- Điện thoại: 0232. 3914907

22. Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới

- Địa chỉ: Số 180, Lê Lợi, Đức Ninh Đông, Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3845335 -  0232. 3825311

23. Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch

- Địa chỉ: Tiểu khu 9, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch

- Điện thoại:   0232. 3503799

24. Trung tâm Y tế huyện Quảng Trạch

- Địa chỉ: Phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn

- Điện thoại:   0232. 3513694

25. Trung tâm Y tế thị xã Ba Đồn

- Địa chỉ: Phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn

- Điện thoại/Fax: 0232. 3512268/  0232. 3512268

26. Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hoá

- Địa chỉ: Tiểu khu Tam Đồng, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hoá

- Điện thoại: 0232. 3508888 -  0232. 3684495

27. Trung tâm Y tế huyện Minh Hoá

- Địa chỉ: Tiểu khu 9, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hoá

- Điện thoại: 0232. 3573295


Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập