Chi tiết bài viết

Sở Ngoại vụ

10:39, Thứ Sáu, 21-7-2023

So Ke hoach va Dau tu

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 01, đường 23/8 - Phường Đồng Phú - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3822804

- Fax: 0232. 3822804

- Email: sngv@quangbinh.gov.vn

- Website: sngv.quangbinh.gov.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO: 

 Giám đốc: Nguyễn Thị Hương Giang

- Điện thoại: 0232. 3840757

- Email: giangnth.sngv@quangbinh.gov.vn; giang_rom@yahoo.com

 Phó Giám đốc: Nguyễn Thanh Xuân

- Điện thoại: 0232. 3851468

- Email: xuannt.sngv@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Nguyễn Thế Huy

- Điện thoại: 0232. 3815565

- Email: huynt.sngv@quangbinh.gov.vn

  

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN: 

1. Phòng Nghiệp vụ

- Điện thoại: 0232. 3843156

2. Văn phòng

- Điện thoại: 0232. 3840741


Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập