Chi tiết bài viết

Ban Dân tộc

14:6, Thứ Tư, 22-5-2019

 Ban Dan toc

 Trụ sở: Ban Dân tộc

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 39 - Nguyễn Hữu Cảnh - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3822373; 0232. 3820712

- Fax: 0232. 3828237

- Email: bdt@quangbinh.gov.vn

- Website: bdt.quangbinh.gov.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO:

Trưởng Ban: Võ Ngọc Thanh

- Điện thoại: 0913981378

- Email: thanhvn.bdt@quangbinh.gov.vn

Phó Trưởng Ban TT: Phan Công Khánh

- Điện thoại: 0232. 3841976

- Email: khanhpc.bdt@quangbinh.gov.vn

Phó Trưởng Ban: Trần Hữu Ninh

- Điện thoại: 0232. 3820713

- Email: ninhth.bdt@quangbinh.gov.vn

Phó Trưởng Ban: Nguyễn Thị Lài

- Điện thoại: 0232. 3858398

- Email: laint.bdt@quangbinh.gov.vn

 

II. PHÒNG TRỰC THUỘC: 

1. Văn phòng - Thanh tra:

- Điện thoại: 0232. 3822373; 0232. 3820986; 0232. 3820712

2. Phòng Nghiệp vụ:

- Điện thoại: 0232. 3828299; 0232. 3851048


Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập