Chi tiết bài viết

Hỗ trợ các loài cây bản địa trồng phục hồi cảnh quan sinh thái tại Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong

10:0, Thứ Ba, 20-2-2024

(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 19/02/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt khoản viện trợ phi dự án “Hỗ trợ các loài cây bản địa trồng phục hồi cảnh quan sinh thái tại Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong, tỉnh Quảng Bình”.

Theo đó, khoản viện trợ “Hỗ trợ các loài cây bản địa trồng phục hồi cảnh quan sinh thái tại Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong, tỉnh Quảng Bình” có số tiền là 39.416 USD, tương đương 920.000.000 Việt Nam đồng bằng hiện vật gồm 50.000 cây bản địa do Tổ chức Earthworm Foundation viện trợ không hoàn lại. 

Với mục tiêu trồng thành công 50.000 cây bản địa trên diện tích rừng trồng Keo tai tượng hiện có, trong phạm vi quản lý của Ban Quản lý Khu Dự trữ Thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong thuộc địa giới hành chính xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy đến hết tháng 3/2024, các hoạt động chủ yếu, bao gồm: Trồng bổ sung và báo cáo theo dõi tỷ lệ sống, tình trạng sinh trưởng của rừng trồng phục hồi sau 01 năm, 03 năm được lập, công bố.

PV Minh Huyền

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập