Chi tiết bài viết

Thực hiện sắp xếp xác định đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025

13:49, Thứ Hai, 13-11-2023

(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 13/11/2023, Hội đồng xác định đơn vị hành chính (ĐVHC) thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 đã tổ chức hội nghị lần 2 để xác định các đơn vị hành chính ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 gắn với định hướng ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2026 - 2030 và bổ sung quy hoạch ĐVHC đô thị, phường, thị trấn giai đoạn 2023 - 2030. Đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo sắp xếp ĐVHC tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xác định ĐVHC và đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng xác định ĐVHC giai đoạn 2023 - 2025 đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn, các thành viên Hội đồng, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Toàn cảnh hội nghị 

Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, Kết luận số 48-KL/TW của Trung ương, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 117/NQ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã tỉnh giai đoạn 2023 - 2025; đồng thời, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo chuyển biến về nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan, tổ chức trong cả hệ thống chính trị; tạo sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân, dư luận xã hội về chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 và 2026 - 2030.

Đại diện lãnh đạo các huyện phát biểu tại hội nghị

Để thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, xã giai đoạn 2023 - 2025, tỉnh Quảng Bình sẽ có một số ĐVHC cấp xã phải triển khai việc sáp nhập do diện tích tự nhiên, quy mô dân số chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình rà soát, điều chỉnh phương án và báo cáo tổng hợp kết quả rà soát phương án sắp xếp ĐVHC của các huyện, thị xã, thành phố, ý kiến thẩm định của những thành viên hội đồng, một số địa phương đề nghị điều chỉnh, bổ sung phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 nhằm bảo đảm tính phù hợp đặc thù địa danh của từng địa phương.

Bí thư Thị ủy Ba Đồn phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng xác định ĐVHC thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã tập trung thảo luận, xem xét những xã thuộc diện sáp nhập, phân tích rõ dựa trên những yếu tố đặc thù, biệt lập về vị trí địa lý tự nhiên, tôn giáo, văn hóa, phong tục, tập quán, quốc phòng - an ninh, yếu tố ĐVHC đã hình thành ổn định từ lâu. 

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các thành viên Hội đồng và địa phương trên cơ sở rà soát về nguyên tắc, quy định, tiêu chí theo Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và thực tiễn đặc thù của địa phương để xây dựng, đề xuất phương án sắp xếp, sát nhập ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030 nhằm đảm bảo sự quản lý Nhà nước về địa giới hành chính. Việc xây dựng phương án sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 phải được nghiên cứu, xem xét, đánh giá toàn diện, tổng thể, tính đến việc sắp xếp ĐVHC giai đoạn 2026 - 2030 nhằm bảo đảm thực hiện được mục tiêu sắp xếp ĐVHC trong cả giai đoạn 2023- 2030.

Một số hình ảnh tại hội nghị: 

PV ĐHà

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình