Chi tiết bài viết

Quyết định số 3441/QĐ-UBND ngày 04/12/2023 về việc điều chỉnh Quyết định số 3807/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư tại Trung tâm hành chính phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (Đợt 2)

16:55, Thứ Hai, 4-12-2023

Tải file

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập