Chi tiết bài viết

Kịp thời chấn chỉnh, xử lý những sai phạm trong công tác nuôi dưỡng cho trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non

16:17, Thứ Sáu, 17-3-2023

(Quang Binh Portal) - Để góp phần nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng và đảm bảo an toàn cho trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) trên địa bàn, ngày 16/3/2023, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 424/UBND-NCVX yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn Phòng GDĐT chỉ đạo các cơ sở GDMN tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục; bảo đảm đúng quy định về số bữa ăn, phân bố bữa ăn phù hợp với từng độ tuổi, tình trạng dinh dưỡng của trẻ em; không thực hiện hợp đồng dịch vụ cung cấp suất ăn cho trẻ em tại cơ sở GDMN; thực hiện nghiêm quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở GDMN.

Bên cạnh đó, Sở GDĐT đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phối hợp với gia đình để đảm bảo điều kiện tổ chức nuôi dưỡng và thực hiện chế độ sinh hoạt cho trẻ; huy động nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ em tại cơ sở GDMN; duy trì, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ và hợp đồng nấu ăn của các bếp ăn tại cơ sở GDMN để tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về quản lý, tổ chức bữa ăn bán trú và thực hiện quy định trong công tác nuôi dưỡng trẻ em tại cơ sở GDMN, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm; tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, kiểm tra, tư vấn về chuyên môn nhằm nâng cao năng lực đội ngũ trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em tại cơ sở GDMN.

Sở Y tế chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, nhất là đối với cơ sở GDMN; triển khai thực hiện tốt chương trình tiêm chủng, phòng bệnh cho trẻ em, phát huy hiệu quả Chương trình Sữa học đường trong GDMN; phối hợp với Sở GDĐT tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cấp tỉnh nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác y tế trường học, an toàn vệ sinh thực phẩm cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cơ sở GDMN; chỉ đạo cơ sở y tế địa phương thường xuyên hướng dẫn, hỗ trợ cơ sở GDMN về điều kiện phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ em mầm non.

UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Tỉnh đoàn, các sở, ngành, đơn vị liên quan tích cực tham gia các hoạt động nhằm huy động mọi nguồn lực hỗ trợ để phát triển bán trú, nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ em tại cơ sở GDMN, nhất là đối với cơ sở GDMN vùng đặc biệt khó khăn, có trẻ em người dân tộc thiểu số; tăng cường phổ biến, cung cấp kiến thức chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ đến từng gia đình.

Mặt khác, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung rà soát điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ; kịp thời có kế hoạch, huy động nguồn lực để thực hiện xây mới, cải tạo bếp ăn, nhà vệ sinh, nguồn nước sạch, bổ sung trang thiết bị đảm bảo phục vụ tốt công tác nuôi dưỡng, đảm bảo an toàn cho trẻ em trong cơ sở GDMN; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sự hỗ trợ của các tổ chức, đoàn thể, nhà tài trợ, thiện nguyện… để nâng cao các điều kiện, chất lượng bữa ăn cho trẻ em tại cơ sở GDMN, nhất là đối với các đơn vị ở vùng đặc biệt khó khăn, có trẻ em người dân tộc thiểu số.

Ngoài ra, các địa phương cũng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và sự tham gia giám sát của Ban đại diện cha mẹ trẻ em trong việc đảm bảo chất lượng bữa ăn và an toàn thực phẩm; kịp thời chấn chỉnh, xử lý những sai phạm trong công tác nuôi dưỡng cho trẻ em tại các cơ sở GDMN.

PV Mai Anh
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)