Giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng Dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới
(Quang Binh Portal) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3098/VPUBND-TH ngày 11/8/2022.
Xem tiếp
Tăng cường công tác sắp xếp lại, xử lý tài sản công
(Quang Binh Portal) - Ngày 11/8/2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 1457/UBND-TH về việc tăng cường công tác sắp xếp lại, xử lý tài sản công.
Xem tiếp
Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
(Quang Binh Portal) - Ngày 11/8/2022, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1467/UBND-KT tiếp tục thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
Xem tiếp
Đẩy mạnh công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các tàu cá, cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền
(Quang Binh Portal) - Đó là yêu cầu tại Công văn số 1461/UBND-NCVX ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh.
Xem tiếp
Triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh
(Quang Binh Portal) - Ngày 11/8/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1446/KH-UBND về việc triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.
Xem tiếp
Xử lý các vấn đề tồn tại liên quan đến thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá
(Quang Binh Portal) - Ngày 12/8/2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 1463/UBND-KT về việc xử lý các vấn đề tồn tại liên quan đến thiết bị giám sát hành trình (VSM) trên tàu cá.
Xem tiếp
Tăng cường quản lý sinh phẩm chẩn đoán xét nghiệm, thuốc chữa bệnh cúm mùa
(Quang Binh Portal) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3094/VPUBND-NCVX ngày 11/8/2022.
Xem tiếp
Khẩn trương triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chương trình mục tiêu Quốc gia
(Quang Binh Portal) - Ngày 10/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3076/VPUBND-TH về việc triển khai thực hiện Công điện số 698/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Xem tiếp
Tuyên truyền, lan tỏa Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia - Viet Solutions” năm 2022
(Quang Binh Portal) - Ngày 09/8/2022, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3056/VPUBND truyền đạt ý kiến của đồng chí Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo việc tuyên truyền, lan tỏa Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia - Viet Solutions” năm 2022.
Xem tiếp
Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
(Quang Binh Portal) - Ngày 09/8/2022, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Nội dung Chỉ thị cụ thể như sau:
Xem tiếp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »