Chi tiết bài viết

Nêu cao quyết tâm, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công ngay từ những ngày đầu năm mới 2024

17:24, Thứ Hai, 5-2-2024

(Quang Binh Portal) - Để phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân trên 95% kế hoạch đầu tư công năm 2024 theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 192/UBND-TH yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh và đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố nêu cao quyết tâm, phấn đấu ngay từ những ngày đầu năm mới, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, chủ đầu tư tập trung thực hiện chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch hành động của UBND tỉnh; tiếp tục coi đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, địa phương; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những ngày đầu năm 2024; tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư kịp thời, đúng quy định cho người dân, bảo đảm đúng pháp luật.

Cùng với đó, các chủ đầu tư tập trung ưu tiên giải ngân nguồn vốn kéo dài trước sau đó mới giải ngân nguồn vốn kế hoạch năm 2024. Đối với các sở, ngành, đơn vị, địa phương, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, tháo gỡ khó khăn vướng mắc về đất đai…; các chủ đầu tư, nhà thầu thi công thực hiện tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư theo đúng quy định và ngay khi có khối lượng, chủ động đề xuất điều chuyển vốn trong nội bộ chủ đầu tư (nếu có) hoặc điều chỉnh vốn sang dự án khác, tránh tình trạng đề xuất điều chỉnh vốn dồn vào thời điểm cuối năm, không đảm bảo thời gian theo quy định, giải ngân hết kế hoạch vốn được giao. 

Mặt khác, các sở, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện cơ chế phân công, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thiện các thủ tục để triển khai dự án; tiếp tục rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục theo chỉ đạo của UBND tỉnh; chậm ở khâu nào, thủ tục nào, người đứng đầu sở, ngành, đơn vị, địa phương đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm...

PV Minh Huyền

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập