Chi tiết bài viết

Giao kế hoạch trồng rừng thay thế 240 ha

11:18, Thứ Tư, 15-5-2024

(Quang Binh Portal) -  Ngày 14/5/2024, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1256/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch trồng rừng thay thế đợt 2 năm 2024 với diện tích 240 ha.

Cụ thể, UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu Dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong trồng 30 ha thuộc quy hoạch rừng đặc dụng; Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Bắc Quảng Bình trồng 60 ha thuộc quy hoạch rừng phòng hộ; Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Long Đại trồng 150 ha rừng gỗ lớn thuộc quy hoạch rừng sản xuất.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn các chủ đầu tư lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán; thẩm định, trình phê duyệt theo quy định. Các đơn vị chủ đầu tư mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh để tiếp nhận, quản lý và thực hiện kiểm soát chi tiền trồng rừng thay thế. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh chuyển kinh phí trồng rừng thay thế cho các đơn vị sau khi có Quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán của cấp có thẩm quyền.

Được biết, giai đoạn từ năm 2018 đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện trồng rừng thay thế đạt 1.187,22 ha (riêng đầu năm 2024 thực hiện được 1,2 ha). Hiện, diện tích còn lại phải trồng là 795,865 ha.

PV Hồng Mến
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập