Chi tiết bài viết

Triển khai thực hiện Nghị định số 37/2024/NĐ-CP của Chính phủ

14:49, Thứ Tư, 15-5-2024

(Quang Binh Portal) - Ngày 14/5/2024, UBND tỉnh đã có Công văn số 855/UBND-KTN về việc triển khai thực hiện Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, Nghị định có hiệu lực từ ngày 19/5/2024. 

Nghị định số 37/2024/NĐ-CP đã sửa đổi một số lĩnh vực như khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, quản lý loài thủy sản nguy cấp quý hiếm, khu bảo tồn biển, nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực, nuôi trồng thủy sản trên biển, giấy phép khai thác thủy sản, hệ thống giám sát tàu cá, giám sát viên tàu cá, cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuyền viên tàu cá, cơ sở đăng kiểm tàu cá, cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá, công bố mở, đóng cảng cá, chỉ định cảng cá, kiểm soát tàu nước ngoài khai thác, vận chuyển, chuyển tải thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác cập cảng Việt Nam…

Để kịp thời triển khai thực hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành các huyện, thị xã, thành phố căn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn nội dung quy định; trước mắt cần tập trung thực hiện các nội dung nhằm gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” và tiếp đón Đoàn Thanh tra của EC lần thứ 5; tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn nội dung quy định cho cán bộ chuyên môn cấp huyện, cấp xã, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động thủy sản, chủ tàu cá trên địa bàn nắm rõ để triển khai thực hiện, đảm bảo được quyền lợi, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân; thực hiện việc công bố mở, đóng cảng cá loại III cho tổ chức quản lý cảng cá; thống kê, giám sát, đảm bảo 100% tàu cá bốc dỡ thủy sản khai thác tại địa phương được giám sát sản lượng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy định về tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt Hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình phù hợp với quy định và tình hình thực tế tại địa phương; công bố mở, đóng cảng cá loại II cho tổ chức quản lý cảng cá; quy định quản lý đối với hoạt động khai thác thủy sản với mục đích giải trí; chỉ định cơ quan, đơn vị thực hiện kiểm tra, kiểm soát tàu cá tại cảng; thực hiện rà soát (khảo sát thực tế nếu cần) cảng cá trên địa bàn tỉnh, đề xuất Cục Thủy sản danh sách cảng cá chỉ định cho tàu cá hoạt động ở vùng khơi trở ra cập cảng, cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản từ khai thác; thông báo chuyển hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với trường hợp tàu cá bán ra ngoại tỉnh...

PV Hồng Mến
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập