Chi tiết bài viết

Phân bổ 03 tỷ đồng thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo

17:16, Thứ Tư, 15-5-2024

(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Quyết định số 1265/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc trích từ nguồn ngân sách thành phố Hà Nội hỗ trợ cho tỉnh Quảng Bình để phân bổ cho các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Cụ thể, phân bổ 01 tỷ đồng bổ sung Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh để thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách ưu đãi liên quan người có công, thân nhân người có công với cách mạng; 500 triệu đồng bổ sung Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; 1,5 tỷ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh chịu trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục đích; thực hiện việc thanh, quyết toán tài chính theo chế độ quy định.

PV Mai Anh
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập